ENFIRU

CBC OHJELMAT

KOLARCTIC CBC 2014–2020

Kolarctic CBC on rahoitusohjelma, jolla tuetaan maidenvälistä yhteistyötä Pohjoiskalotilla (Suomi, Ruotsi, Norja) sekä luoteis-Venäjällä. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomesta Lapin maakunta, Ruotsista Norrbottenin lääni, Norjasta Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnat, sekä Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alueet ja Nenetsian autonominen piiri. Ohjelman kokonaisbudjetti on 63,4 miljoonaa euroa. Kolarctic CBC ohjelman yleistavoite on kehittää elinkelpoista taloutta ja vetovoimaista aluetta, jossa asukkaat ja matkailijat voivat nauttia arktisesta luonnosta ja jossa luonnonvarojen käytössä huomioidaan kestävää kehitystä.

Hallintoviranomainen
Lapin liitto
Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi
www.lapinliitto.fi
www.kolarctic.info

* * * * *

KARELIA CBC 2014–2020

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomessa ja Karjalan tasavalta Venäjällä. Ohjelman kokonaisbudjetti on 43 miljoonaa euroa. Karelia CBC -ohjelman tavoitteena on parantaa ohjelma-alueen vetovoimaisuutta niin liiketoiminnan kuin asukkaidenkin näkökulmasta.

Hallintoviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
www.pohjois-pohjanmaa.fi
www.kareliacbc.fi

* * * * *

KAAKKOIS-SUOMI – VENÄJÄ CBC 2014–2020

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelma myöntää tukea hankkeille, joilla edistetään ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastataan yhteisiin haasteisiin ja edistetään liikkuvuutta. Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Ohjelman kokonaisbudjetti on 72,3 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC ohjelman yleistavoite on lisätä alueen merkittävyyttä ja vahvistaa alueen pyrkimyksiä tulla Pohjois-Euroopan tehokkaimmaksi, vakavaraisimmaksi ja kiinnostavimmaksi sijoituskohteeksi. Ohjelma tuo myös kasvua ohjelma-alueelle ja hyvinvointia sen asukkaille.

Hallintoviranomainen
Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
www.ekliitto.fi
www.sefrcbc.fi