ENFIRU

ASIAKIRJAT

ENI CBC -säädöspohja

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 232/2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 897/2014 Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N.o 232/2014 nojalla rahoitettavien rajatylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien erityissäännösten vahvistamisesta

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä, 657/2015

Ohjelma-asiakirjat

Karelia CBC (englanniksi)

Kolarctic CBC (englanniksi)

South-East Finland – Russia CBC (suomeksi)